• leftunsaid 30w

    aagar duniya ki sab maa sirf 'mothers day' ke din apni duty ka palan karti,

    toh na yeh likhne ke liye main hota,
    aur na hi padhne ke liye aap hote !


    @leftunsaid