• enaayat 5w

    Ek Aur Saal Guzarne Ko Hai Tere Bina,

    Umar Guzar Dunga Kisi Or Ka Nahi Hounga Tere Siwa.