• pink_drizzle_ 9w

    Dil thoda samhal ja
    Ek Naya sawera aayega
    Hawaka Rukh mudega
    Hasi apni hogi aur Khushi bhi apni hogi