• mine_scenario 22w

    Thik kiya badal kar tune apne raste

    Bhala koi kyu raah taqe mere waste


    ©mine_scenario