• kunaldongare 10w

    Najar hai uski muzpar
    Najar haii uski muzpaar

    Lekin uski najar me meee nahi..

    ┬ękunaldongare