• mr_stupid 8w

    Is khut k jeriye hum tumhe ye ferman kahte h
    H hum ab tumhe beiman khte h
    U to koi Jann le n ska hmari
    Or jo jaan lekar gya hum ouse hi Jan kahte h
    ┬ęprince_sharma_