• r_rehmanii 10w

    Ham kya hai wo sirf ham jante hai
    Log hamare bare main sirf andaza hi laga sakte hai
    ©Rubinarehmani