• gaurav03 10w

    Log sacha pyar bhul jate hai...

    Or mujhse uska jhuta pyar nahi bhulaya ja raha....


    ┬ęgaurav03