• bejubaanshayar 9w

    Waqt ko ho gai hai nazaqat bahut
    Ab ye karne laga hai himaqat bahut
    Ab to milne bhi aata nahi hai mujhe
    Kal talak jisko thi meri aadat bahut