• muskaan_shaikh 9w

    Tum badley nahi ,
    Bas ab apne nahi .