• ummu_minna 31w

    Hai barosa yeh mere rab thuj per..
    Barsaadega thu nihmath hum per.. 
    Dal gayi aaj ki shaam tho kya hua...    
    Hai ummid kal aanewale naye subah per...

    UmMu_M!Nn@