• priabohra 6w

    Woh din bhi Kya din thae..!

    Jab FLAMES pe S aane par hum darte thae, Kahe crush ke liye SISTER nah aaye

    Aur aaj ka din.!
    Jaha hum OFFLINE ONLINE bluetick ke Duniya mein hai..
    ©priabohra