• dipteeeee 5w

  हे ईश्वर, नारिलाई गुलाबको फुल सरि सुन्दर त बनायौ तर उस्को सरिरमा काँडा बुन्नै भुलेछौ !!

  हे ईश्वर, नारिलाई नयाँ जीवन पाल्ने गर्व त दियौ तर दानवी स्वास छिन्ने शक्ति दिनै भुलेछौ !!

  हे ईश्वर, नारिलाई सहयोगी हात त दियौ तर त्यो राक्षसी हत्केला चिर्ने तरबार दिनै भुलेछौ !!

  हे ईश्वर, नारिलाई मुस्कुराउने ओठ त दियौ तर खुशी हुने मौका दिनै भुलेछै !!

  हे ईश्वर, नारिलाई मुटु त दियौ तर मुटुमा साँच्ने माया दिनै भुलेछौ !!

  हे ईश्वर, नारिलाई अधेरी रात त दियौ तर अधेरोमा हिड्ने आँट दिनै भुलेछौ !!

  ©dipteeeee | 21.10.2020