• yashaswee123 6w

    Kya fark ppadtah kiske liy kaise hu mai,

    Jaise jiski soch h uske liy waise hi hu mai......
    ©yashaswee123