• sadaff 10w

    Hifazat dushmano se to kar lete,
    Par Koi apna hi dushmani pe utar gya h,
    Aur mere haq mei jo daleelein thi fizul hain ab,
    Mera gawah gawahi dene se mukar gya h!