• _priyanka_saparia 5w    Hrr ladkiya hrr kisi ke samne nhii rotii wo jise apne aap se jyada mantii hai ussike samne ro detii haii
    ©_priyanka_saparia