• wiilislam 34w

    Su al

    Ma waxaad u nooshahay,_Si aad wax u cunto??
    Mise waxaad wax u cunta, Si aad ugu noolaato??