• arna__ 5w

    Nazro ka khel

    Kabhi kabhar nazro ka bhi khel hota hai
    Kabhi kabhar nazro ka bhi khel hota hai
    Buri Chez achi our achi Chez buri lagne lagti hai .
    ❤️❤️