• kedar95 6w

    Ek taraf talkeefo me sahara bhi tum ho !

    Aur dusri taraf tumhare alawa takleefo me sahar bhi koi nahi.
    ┬ękedar95