• mdshahnawaj 6w

    TASEER

    Hamari hurf me aye khuda taseer baks de.
    Jiske lie likha hu use bhi padhne samaj ata kar de.
    ©mdshahnawaj