• amirji 46w

    Afsos desh ka...

    Padmavati khtam ab kashganj shuru...
    Bas asa ho gya hai apna mulk....
    ©amirji