• tepukiltase 9w

  U ro u ii,mo ro mo ilie

  Dietho ro u nou riiii ya shie
  U ro u ii,mo ro mo iidi,
  Siiu Pie thecathebi chiilie.

  U rei mo ii,mo rei u iidi
  Tei kijii pienyii n vie chii ro
  Siiuki kephuoma kezha jii nhie.

  we utsiepfumia zho keviko
  Le medo kesa, U ketsofhii Di
  Thecathebi nu dietho kese

  Dietho Pu melie, u zho chiilie
  Kemichie dzii Rei, mo zo rei sie
  U ro u ii, mo ro mo ilie.

  Tepukil Tase