• alimiradohd 5w

  खोज्छ्न आँखा खुला छैन
  तक्दिर मेरो बलियो रहेन
  जीवन के हो मात्र ज्योती
  गुमाए के हो मात्र मोति

  छैन बाटो कहाँ कोरु
  किवन मेरो उहीँ रोकु
  सक्षम दिल मेरा होईनन
  सहने क्षमता म मा रहेन

  बद्लियो दिन समय उहीँ
  बद्लाव मेरो जिन्दगी छैन
  बद्लियौ तिमी समयको भोग
  सल्कियौ तिमी पैसाको मोज

  छैन बाट कुनै कोरेका
  छैन हाँसो जीवन पुजेको
  मैले त बाटो विराए
  तैले बाटो मिलाए
  छैन पाउनु पैसा
  म त नाम कमाउन भौतारे
  आखिरिमा जिवनको कमाई बेची
  उहीँ जिन्दगी बचाउनमा रित्ताए

  के जीवन जुन बाचेको अहिले
  के मिलन जुन भाचेको पहिले
  पैसाले यश जनम पुग्दछ
  नामले कैयौ शताब्दी भुक्दछ

  Read More

  When I lost

  Šalimiradohd