• ni_nenu 23w

  N@ Mata Kanapadam Łedu
  Ni Navvu Nii Choosaka...

  Na Kopam Vinapadadam Ledu
  Ni Matalu Vinaka...

  Na Đhvesham Sahakarinchadam Ledu
  Ni Prema Đagara Ayaka....
  ©poojithareddy9