• nupur_7vcm 51w

    "परीस्थिती"प्रमाणे "बदलणारे मित्र" सांभळण्या पेक्षा;
    . . . परीस्थिती "बदलविणारे" मित्र सांभाळा .........
    आयुष्यात कधीही अपयश "अनुभवायला" मिळणार नाही...