• raynamukherjee 9w

    Kufra

    Jee nahi karta ab kisi aur ko nazar bhar bhi dekhne ka
    Jab se unko dekha he kisi aur ka tassavur kufra lagta he

    Kufra-paap
    ©raynamukherjee