• albertekka 24w

    Agar..

    Fade love..

    Agar unhone samjhne ke bajay mehsoos kiya Hota to aaj Nafrat karne ki naobat na aati..

    ~Arvind Albert Ekka
    ©albertekka