• generalryan 23w

  kung hindi ako ako

  kung hindi ako ako
  at hindi ikaw ikaw
  kung hindi ngayon ngayon
  at hindi ganito itong

  kalagayan natin ngayon

  naganap sana ang hindi naganap
  nangyari ang hindi nangyari
  natanggap ang di matanggap
  nasabi ang hindi nasabi

  kung hindi ako ako
  kung ano ako ngayon
  kung hindi ikaw ikaw
  kung ano ikaw ngayon...

  mas mabuti pa sana kung ganoon