• greatwriter 9w

  My thought

  Read More

  Dastane dil ❤️

  Dil ki dastan Kya bataye janab ,
  Haale dil kaise jataye janab ,

  Ye dil ki kaifiyat hai ki muhabbate haal batata nahi hai ,
  Nam ho bhi jaaye aankhe fir bhi kisi ko nagmaaye zindagi sunata nahi hai .