• ramprasad 45w

  ଆକର୍ଷଣ ଓ ବିକର୍ଷଣ

  ଆକର୍ଷଣ ଓ ବିକର୍ଷଣ
  ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳ,
  ମଧ୍ୟେ
  ମଧ୍ୟାକର୍ଷଣ
  ଯଦି
  ନ ଖେଳ ଏ ଖେଳ
  କିପରି ବୋଲାଇ ହେବ
  କୁହ ତ,ମଣିଷ
  ସବୁବେଳ ଦୁଖଃ ଅନ୍ଧାର,ଛାଇ,କୋହ,
  ଘେର
  କେତେବେଳ ପ୍ରତାରଣା ,ବିଫଳତା,ଵିଵଶତା,ଅବସାଦ
  ହରଣ,ଗୁଣନ,ଯୁକ୍ତ,ବିୟୋଗ
  ସମହୁଫଳାଫଳ,
  ସହଯାତ୍ରୀ ଜୀବନ ପଥେ
  କେତେବେଳେ
  ଆଲୁଅ,ଚେତନା,ଜ୍ଞାନ,ବୋଧ,ଏଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ,
  ନିଚ୍ଛକ ବସ୍ତୁବାଦ ସଂଭ୍ରାନ୍ତୟି ଜୀବନ ଶୈଳୀ
  ତାରି ଭିତରେ ହାରି ଜିତି,ଜିତୁ ଜିତୁ ହାରିଚାଲେ
  ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ପ୍ରତ୍ୟହ,
  ଜୀବନଗଡି ଚାଲିଥିବା ଅବିଚ୍ୟୁତ କ୍ରମ
  ରାହୁ ଗ୍ରାସ ଗ୍ରହଣ,
  କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ ଗ୍ରାସ କରି ଚାଲିଛି
  ମିଶି
  ନିଜ ଆୟତନ ବିଶେଷ ଆକାର ଭିତରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଛାୟା ସହ
  ବିଜେତା ବୋଲାଇ ହୁଏ ରାଜା,ପରାଜିତ ହେଲେ ଦଣ୍ଡ-ମର୍ତ୍ୟୁ
  ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ,
  ମାର୍ପତ
  ପ୍ରେମ,ପ୍ରଣୟ,ବିଚ୍ଛେଦ,ବିଷ, ଅମୃତ,
  ମଧୁ,କାଶ୍ୟ,ପିତ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ପଞ୍ଚରସଯୁକ୍ତ
  ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସମ୍ମୁହ
  କେବେଳ ମାତ୍ର ବ୍ୟାପ୍ତ
  ପରଧି,ବଳୟ,ବର୍ଗ, ଆୟତନ ନିବେଦିତ
  ଅବୁଝା ଜ୍ୟାମିତିକ ଉପପାଦ୍ୟର ଜ୍ୟାମିତିକଫଳ
  ନିମିତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟହ ଘଟଣାର,
  ଆକର୍ଷଣ ଓ ବିକର୍ଷଣ------------------!

  ©®କାଶ୍ୟପ,ରାୟଗଡା ।