• eccentric_idc 5w

    tamasha na ho jaye.. isliye rok rkha h..
    apne baigaane na ho jaye.. isliye rok rkha hai..

    ye baigharati zindagi na jaane kb se jee rhe hai hum.
    jalalat ko humne bhtt kareeb se dekh rkha hai.
    ┬ęsucking