• jhulanbardhan1234 9w

    Jokhon duto valo valo keo kotha bole
    Tokhon mone hoi ai rokom valo manush r kothao nei
    Jokhon janlam tar asol rup tokhon bhablam
    Ai rokom manush o ache sotti amar jana nei
    J.B