• priya29 6w

  Kalaam

  Meri kalaam bhi itni behaya hai
  Ek dum hadd kar baithi hai
  Likhne baithu kuch bhi
  Ek naam tera likh baithti hai
  Meri kalaam itni behaya hai
  Hadd bhul baithi hai
  ©priya29