• bulbul10 10w

    Dheema-dheema sa shru hota din,..
    .ak kadakti chai...
    Aur hum tum...