• divyansha1212 9w

  Magical words

  Faith
  Prayers
  Love
  Blessings
  Karma
  Risk
  God
  Magic
  ©divyansha1212