• riyazasadi 9w

    Jab chubne lago zamane ki nazar me,

    To samjlo ki,

    Tumari chamak bad rahi hai..