• sagar_09 33w

    जे लोक मनाने चांगले असतात त्यांना सगळे जग चांगलेच दिसते;
    पण जे वाईट मनाचे असतात त्यांना सगळे जग वाईटच दिसते.


    ©lonely_boy