• roohofficials 46w

  ਹੈ ਵਕਤ ਜੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲ਼ੋ,
  ਧਰਤੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲੋ ।
  ਪਾਣੀ ਨਾ ਡੋਲ੍ਹੋ, ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਲੋ,
  ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੋ ।
  ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤੋ,
  "ਰੂਹ" ਨਹੀ ਤਾਂ ਗਰਕੋਗੇ ।
  ਜਦ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ,
  ਬੱਦਲ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਸੋਗੇ ?

  - ਰੂਹ