• harshvardhan__ 6w

    Sapna dekhna hi hai, to kuch karne ka dekho.
    Kabhi kuch banne ka sapna kabhi mat dekho. Agar man me kuch karne ka thana hi hai, to chunotiyon se ladne ka hoslaa bhi rakkho. Zindegi ko dusro ke nahi, apne bicharo se garho. Apne marziyon se chalo, lekin khud ki khushi se pehle dusro ki khushi ke baare me socho. Dusro se pratiyongita zarur karo, lekin dusro se jaay se pehle khud ko khud se vijaay karo.
    @harshvardhan