• ajay00 5w

    '

    Ek sapna ''''--------------------------Ek chahat''''


    Ban kar rah jati hai who chizje'''
    Jin par rab ka kabulnama nahi hota''''''    '''Ajay bamniya'''