• gaurav03 5w

    Kaise karu khud se juda tujhe...

    Mere andar bhi beshumar hai tu...


    ┬ęgaurav03