• bhartinegi 24w

    Log khte hai mohabbat,
    Ek bari hoti hai,
    Main jab jab unhe dekhu,
    Mujhe har bar hoti hai..
    ┬ębhartinegi