• _aeraf_ 9w

    Agar galti se mera khayal aye toh apna khayal rakhna tum ❤️

    ©_aeraf_