• parsa_mir 10w

    Aur phir jab aftaab ka shor khatam hojata hai .. Toh tareqi chuppi lekai ati hai...
    ┬ęparsa_mir