• surya1969 24w

  ଭଗବାନ

  ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମଲ୍ଲିକ୍

  ଯଦି କେହି ଭକ୍ତ ସର୍ବହରା
  ଆତୁରରେ ପିଇଯାଏ ବିଶ୍ୱାସର ବିଷ
  ତା' ତନ୍ତ୍ରୀରେ ତ ସଂଚାରିଦିଅ
  ଅମୃତର ସଂଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର
  କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମେ ଥାଅ
  ତର୍କଠାରୁ ବହୁଦୂର ତୁମର ସ୍ୱରୂପ।
  ନାସ୍ତିକଟା କେହି ଯଦି ଫିଙ୍ଗିଦିଏ ତୁମଠାରେ
  ଅବିଶ୍ୱାସର କାଠ ଖଣ୍ଡ ଟିଏ
  ତୁମେ ତାକୁ ଚେତେଇ ଥାଅ
  ଜଡ଼ଠୁ ଚେତନ ,ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ
  ସବୁଥିରେ ତୁମ ସତ୍ତା
  ଯେଉଁଥିରୁ ସମ୍ଭବ ତୁମ କଳେବର
  ସବାରୀର ଅଙ୍ଗଟିଏ ମହାଯାତ୍ରାର
  ଦାହପାଇଁ ମାଟି ପିଣ୍ଡ ନିହାତି ଦରକାର।
  ଯଦି କେହି କୋଟିପତି ଅଜାଡି ଦିଏ
  ଅହମିକାର ଷାଠିଏ ପଉଟି
  ଦାମ୍ଭିକତାର ନୈବେଦ୍ୟ
  ଆଉ ଭାଙ୍ଗୁଥାଏ ସ୍ୱାର୍ଥର ଶ୍ରୀଫଳ
  ତୁମେ କି ବନି ପାରିବ ଦାସ
  ରାଜଭୋଗର ଲାଳସାରେ
  ମଣ୍ଡିବକି ତାହାର ଉଆସ?
  ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ନିର୍ଲିପ୍ତ
  ଅବିଚଳ ଭୋଗ ମନାସରୁ
  ଫଳ ପୁଷ୍ପ ସୁଗନ୍ଧିତ ବାସ ଚହଟରୁ
  ବରଂ ତୁମେ ସତର୍କର ଘଣ୍ଟି
  କୁମ୍ଭାରର ସଯତ୍ନ ଆଘାତ ସମ
  ଦେଇଥାଅ ମୃଦୁ ଚେତାବନୀ
  ସମ୍ପଦରେ ଭୁଲିଯାଇ
  ବିପଦରେ ନାମ ଗାଇ
  ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅନ୍ଧ
  ତୁମକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି
  ସତ୍ୟ ବକ୍ଷେ ଛୁରୀ ମାରି
  ଭାବୁଅଛୁ ହେବୁ ସନାତନୀ।