• nousheenzehra02 5w

    Love

    Agar pyaar hain toh usse shiddat se nibhaya jaaye....
    Agar apne matlab ke liye kisi ne liya hai toh woh galat hain...pyaar mein apna aur jisse pyaar ho usko apne labho par laga kar rakhe toh wahi saccha pyaar hai.... ❤️
    ©nousheenzehra02