• mimi17 21w

    I was born to make mistakes,
    not to fake perfection.
    ©mimi17