• angels_withme 5w

    Na kuch aur Manga dua me,
    Bass Teri khushi aur Teri tarakki mangi.

    Aaj tumhe unchaieya chutte dekh
    Accha lagta hai.
    ©angels_withme