• abhishek_das 9w

    COVID -19

    Gunah passport valo ka tha,
    Jhel ration card bale rahe hai..
    Šabhishek_das