• aungzin 27w

  ညီမေလး

  ခ်စ္လိုက္တာ ခေလးရယ္
  ခ်စ္လိုက္တာကြာ
  အသည္းယားတိုင္းကိုက္မိရင္
  ခေလးလက္ခေလးသြားရာေတြ
  သြားရာေတြႀကည္ ျဖစ္ေနေတာ့မွာ။

  #ေမာင္ဘတိုး#